slider img

Устойчиви и ефективни решения

slider img

Законосъобразност, прозрачност и информираност

slider img

Полезност и иновация

НАШАТА ВИЗИЯ

 • Смайли Хоум е компания, предлагаща комплексни и профилирани професионални услуги в сферата на управлението и поддръжката на сгради – жилищни, обществени, административни, от ваканционен тип и други, в режим на етажна собственост или при условията на съсобственост. Фирмата се ръководи от високо квалифицирани специалисти профилирани в сферата на управлението, поддръжката, сигурността и мениджмънта, с опит над 10 години в изброените области.
  Професионален Домоуправител Смайли Хоум предлага иновативни решения и технологии за управление и обслужване на своите клиенти без да изоставя традиционните методи, за да е в състояние да отговори на потребностите на своите клиенти, което прави фирмата подходяща за работа с клиенти от всякакъв възрастов диапазон.
  Професионален домоуправител Смайли Хоум гарантира индивидуален подход и предлага решения за специфичните потребности на сградите, които обслужва. Висши цели за екипа на професионален домоуправител Смайли Хоум са - удовлетвореността на клиента, постоянството и качеството на предлаганите услуги и не на последно място постигане на най-добри условия. Пример – при търсене на изпълнители по проекти: за ремонт на покриви, почистване на общите части, смяна на дограма в общите части, частични или комплексни ВиК ремонти или други необходими решения – преглед и обсъждане с общото събрание на етажната собственост на всички оферти и избор на изпълнител на конкурентен принцип.
  При възлагане на проекти фирмата представя оферти на различни изпълнители и от клиента зависи да избере на конкурентен принцип, най-доброто за него решение.
  Нашите любими партньори: Адвокатска кантора Върбанова и Тодорова - http://www.els.bg/ ни помагат да гарантираме стриктното спазване на закона от всички Ваши съседи – независимо дали сте собственик, наемател, ползвател или сте домоуправител, нашите безпристрастни адвокати ще се погрижат за решаването на Вашия казус, а също и ще се уверят, че спазвате закона, добрите нрави и добросъседските отношения.
  Медиаторски екип: За извънсъдебно решаване на спорове и проблеми можете да се доверите на нашия медиаторски скип, който ще се погрижи да намери допирни точки и общи решения дори и в най-сложните и заплетени ситуации.

  Частен-домоуправител

  „СМАЙЛИ ХОУМ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощNo BG16RFOP002-2.073-18841-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства илипсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малкипредприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро ималки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане наположителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемиятаCOVID-19 и стабилност на работните места.

  Обща стойност на проекта: 4 800,00 лв., от които 4 080 лв. европейско и 720 лв.национално съфинансиране.Проектът стартира на 25.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.