Управление и поддръжка на офис сгради

✓ Портиерна служба
Денонощна или портиерна служба с работно време, която се изпълнява на място при обекта в пълно съответствие със законовите разпоредби и по утвърдени процедури гарантиращи качество, гъвкавост и ефективност на услугата.
✓ Охранителна служба и контролно пропускателен режим
Лицензирана жива охрана при обекта – денонощна или на сменен режим. Охраната на обекта може да се комбинира и допълни с контрол на достъпа и пропускателен режим, при заявка на клиента. Технически системи за видео наблюдение на обекта и техническа охрана.
Всички охранителни услуги се изпълняват от квалифицирани специалисти в пълно съответствие със Закона за частната охранителна дейности, Закона за защита на личните данни и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
✓ Грижа за чистотата в общите части на сградата
Периодично или еднократно почистване на общите открити и закрити площи в сградата с професионални препарати, гарантиращи дълготраен ефект на почистването.
✓ Управление на наеми
Консултиране и намиране на наематели за незаети площи, изработка на пълен комплект документация за управление на наемни отношения, контрол за спазване на задълженията на наемателите в сградата, отчитане на данни за потребление на ток, вода и други и разпределението им между наемателите в сградата, събиране и отчитане на приходите от наеми в сградата.
✓ Организация на общите събрания на собствениците в сградата и изпълнение на проекти
Организация и провеждане на общите събрания в сградата - иницииране, провеждане, протоколиране и обявяване на общите събрания на етажната собственост по законово установения ред.
Събиране и обработка на предложения и въпроси от собствениците в сградата, завеждането им в дневния ред на събранията на сградата, консултиране и подпомагане при вземането на решения, координация, ръководство и изпълнение на решенията на етажната собственост в сградата.
✓ Касиер на сградата
Изчисление на разходите за управление и поддръжка на общите части на сградата и събиране на таксите от собствениците.
Планови посещения на касиер в сградата за събиране на таксите за управление и поддръжка на общите части на сградата и на вноските към Фонд Ремонт и Обновление.
Възможност за заплащане на таксите по банков път и чрез офисите Easy Pay и интернет порталът на E-pay.
✓ Обработка срещу вредители
Дератизация Дезинфекция и Дезинсекция на общите и прилежащите към сградата открити и закрити площи със сертифицирани препарати, безопасни за човека и при спазване на всички норми.
✓ Техническа поддръжка и ремонтни дейности
Смайли Хоум ще организира цялата техническа поддръжка Във вашата сграда, необходимите ремонтни дейности на територията на общите части в сградата, ще изпълни годишния план за планови ремонти и ще организира бърза и професионална реакция в случай на възникване на аварии на територията на общите части в сградата.
✓ Засичане на измервателни показания и уреди
Засичане на потребление на водомери и електромери, при необходимост.
✓ Други дейности, според спецификата и нуждите на поддръжката в сградата
Смайли Хоум ще организира поддръжката и техническото обслужване на всички системи и съоръжения на територията на сградата.